BẢO THIÊN - Web Design & Marketing

Dùng trang tĩnh để ngăn chặn DDOS

Dùng trang tĩnh để ngăn chặn DDOS

2019.10.28 | đăng bởi BAOTHIEN | danh mục: Server Hosting

Tấn công bằng từ chối dịch vụ DoS (Denial of Service) có thể mô tả như hành động ngăn cản những người dùng hợp pháp khả năng truy cập và sử dụng vào một dịch vụ nào đó. Nó bao gồm làm tràn ngập mạng, mất kết nối với dịch vụ… mà mục đích cuối cùng là máy chủ (Server) không thể đáp ứng được các・・・


Top