BẢO THIÊN - Web Design & Marketing

Đổi tên chủ thể tên miền

Đổi tên chủ thể tên miền

2019.09.30 | đăng bởi BAOTHIEN | danh mục: Tên miền

Nguyên tắc thực hiện Nguyên tắc đổi tên chủ thể tên miền (tham khảo tại Điểm 6 Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT), các trường hợp cho phép đổi tên chủ thể: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thay đổi tên sang tên mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của・・・


Chuyển nhượng tên miền

Chuyển nhượng tên miền

2019.09.30 | đăng bởi BAOTHIEN | danh mục: Tên miền

Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” được cấp không thông qua đấu giá (gọi tắt là chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet) được thực hiện cũng dựa trên hướng dẫn của 02 văn bản do Tổng Cục thuế ban hành: Công văn số 350/TCT CS ngày 29/01/2015 của Tổng Cục thuế – Bộ tài chính về việc・・・


Vòng đời tên miền Quốc tế

Vòng đời tên miền Quốc tế

2019.09.30 | đăng bởi BAOTHIEN | danh mục: Tên miền

Dưới đây là vòng đời của 1 tên miền quốc tế .com | .net | .info | .org. Với các tên miền quốc tế và quốc gia khác, thời gian có thể khác nhau. Trạng tháitự do Trong thời gian này, người sử dụng hoàn toàn có thể đăng ký tên miền hợp lệ và ai đăng ký trước sẽ được cấp trước. ⇩ Tên miền đãđược・・・


Top