BẢO THIÊN - Web Design & Marketing

14 xu hướng thiết kế trang web có độ phản hồi cao

14 xu hướng thiết kế trang web có độ phản hồi cao

2019.10.28 | đăng bởi BAOTHIEN | danh mục: Online Marketing

Các lĩnh vực thiết kế web luôn thay đổi với những công cụ mới, xu hướng mới cũng như các điển hình tốt nhất trong việc xây dựng những layout có tính ứng dụng. Ngày nay, mọi thứ thay đổi rất nhanh nên việc bắt kịp xu hướng của năm là rất quan trọng. Top 14 xu hướng web phản hồi 1. LESS IS MORE Nhiều chuyên・・・


||| 347
Dùng trang tĩnh để ngăn chặn DDOS

Dùng trang tĩnh để ngăn chặn DDOS

2019.10.28 | đăng bởi BAOTHIEN | danh mục: Server Hosting

Tấn công bằng từ chối dịch vụ DoS (Denial of Service) có thể mô tả như hành động ngăn cản những người dùng hợp pháp khả năng truy cập và sử dụng vào một dịch vụ nào đó. Nó bao gồm làm tràn ngập mạng, mất kết nối với dịch vụ… mà mục đích cuối cùng là máy chủ (Server) không thể đáp ứng được các・・・


||| 314
Sức mạnh của thái độ và thói quen

Sức mạnh của thái độ và thói quen

2019.10.28 | đăng bởi BAOTHIEN | danh mục: Tin công ty

“Niềm tin sẽ làm nên suy nghĩ của bạn, Suy nghĩ đó sẽ làm nên lời nói của bạn, Lời nói đó sẽ làm nên hành động của bạn, Hành động đó sẽ làm nên thói quen của bạn, Thói quen đó sẽ làm nên giá trị của bạn, Giá trị đó sẽ làm nên số phận của bạn.” - MAHATMA GANDHI Hãy bắt đầu từ thái độ Chúng ta・・・


||| 283
Top