BẢO THIÊN - Web Design & Marketing

BLOG

BẢO THIÊN - Web Design & Marketing.

Mã sạch

Mã sạch

2019.10.28 | đăng bởi BAOTHIEN | danh mục: Tin công ty

Bạn đang đọc cuốn sách này bởi hai lý do. Đầu tiên, bạn là một lập trình viên. Thứ hai, bạn muốn trở thành một lập trình viên tốt hơn. Tốt rồi. Chúng ta cần lập trình tốt hơn. Cuốn sách này viết về điều đó – lập trình tốt – và đầy những mã lệnh. Chúng ta sẽ soi xét mã lệnh theo nhiều hướng khác・・・


||| 37
Giới thiệu về NoSQL database

Giới thiệu về NoSQL database

2019.10.28 | đăng bởi BAOTHIEN | danh mục: Tin công nghệ

Khi làm việc với database, chúng ta đã quá quen với SQLServer, MySQL, PostgreSQL, Oracle ... Điểm chung của những database này là sử dụng ngôn ngữ SQL để truy vấn dữ liệu. Nhưng có 1 dạng database khác với những đặc tính khác biệt được gọi chung dưới cái tên là NoSQL. Giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nó là cái gì, và・・・


||| 38
Tất cả những thứ bạn cần biết về HTTP security headers

Tất cả những thứ bạn cần biết về HTTP security headers

2019.10.28 | đăng bởi BAOTHIEN | danh mục: Tin công nghệ

Giới thiệu [vigo@ubuntu ~]$ curl --head https://www.google.com.vn HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 03 Feb 2017 01:24:33 GMT Expires: -1 Cache-Control: private, max-age=0 Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1 P3P: CP="This is not a P3P policy! See https://www.google.com/support/accounts/answer/151657?hl=en for more info." Server: gws X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Frame-Options:・・・


||| 32
Top