BẢO THIÊN - Web Design & Marketing

BLOG

BẢO THIÊN - Web Design & Marketing.

Quy trình tên miền

Quy trình tên miền

2019.09.30 | đăng bởi BAOTHIEN | danh mục: Tên miền

Quy trình đăng ký tên miền .VN Bước 1: Lựa chọn tên miền Bước 2: Liên hệ Bảo Thiên để được tư vấn thực hiện đăng ký tên miền. Bước 3: Hoàn thiện thủ tục đăng ký. Chủ thể hoàn thiện việc đăng ký tên miền theo hướng dẫn của Bảo Thiên. Bước 4: Thực hiện việc đăng ký tên miền. Nhà đăng ký sẽ・・・


||| 35
Sử dụng tên miền .VN được pháp luật bảo vệ

Sử dụng tên miền .VN được pháp luật bảo vệ

2019.09.30 | đăng bởi BAOTHIEN | danh mục: Tên miền

Tên miền Việt Nam là gì? Tên miền Việt Nam là tên miền do Trung tâm Internet VN – VNNIC (tổ chức quản lý tài nguyên Internet quốc gia tại Việt Nam) chịu trách nhiệm quản lý và cung cấp cho người dùng. Tên miền Việt Nam là dạng tên miền có phần định danh (phần đuôi) là .vn ở sau cùng. Tên miền quốc gia Việt Nam .VN・・・


||| 36
Top