BẢO THIÊN - Web Design & Marketing

Sức mạnh của thái độ và thói quen

Sức mạnh của thái độ và thói quen

2019.10.28 | đăng bởi BAOTHIEN | danh mục: Tin công ty

“Niềm tin sẽ làm nên suy nghĩ của bạn, Suy nghĩ đó sẽ làm nên lời nói của bạn, Lời nói đó sẽ làm nên hành động của bạn, Hành động đó sẽ làm nên thói quen của bạn, Thói quen đó sẽ làm nên giá trị của bạn, Giá trị đó sẽ làm nên số phận của bạn.” - MAHATMA GANDHI Hãy bắt đầu từ thái độ Chúng ta・・・


||| 911
Đai trắng

Đai trắng

2019.10.28 | đăng bởi BAOTHIEN | danh mục: Tin công ty

Như một luật lệ, mỗi bước đi nên có cảm giác như vừa mới bắt đầu. Đó là tư tưởng của người mới – trạng thái phát triển. — Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind Bối cảnh Bạn đã tích lũy được một lượng kiến thức khá tốt về một ngôn ngữ đầu tiên và đang tự tin về năng lực của mình. Đồng・・・


||| 950
Nếu một ngày tôi không còn mặn mà với lập trình nữa?

Nếu một ngày tôi không còn mặn mà với lập trình nữa?

2019.10.28 | đăng bởi BAOTHIEN | danh mục: Tin công ty

Tôi rất yêu lập trình. Tôi thích cảm giác tại nên cái gì đó từ số không, hay việc giải bài toán lập trình rồi thấy nó lớn lên thành cái gì đó có ích. Tôi đặc biệt yêu cảm giác học những thứ hoàn toàn mới chỉ trong vài tiếng, và trở nên giỏi hơn mà tôi không cần phải trả đồng nào hết. Tôi được・・・


||| 825
Top